Conditii de spitalizare

CONDIŢII  SPITALIZARE

 

Spitalul de psihiatrie asigură:

spitalizare continuă 60 paturi

spitalizare continuă copii20 paturi

staționar de zi adulţi 150 locuri

staționar de zi copii75 locuri

Spitalul acceptă numai internări voluntare pentru pacienţii cu orice diagnostic psihiatric, mai puţin dependenţa de droguri/alcool şi agitaţie psihomotorie.

 

Pacienţii trebuie să fie asiguraţi în sistemul naţional de asigurări  de sănătate.

Există şi posibilitatea internărilor cu plată.

 

Acte necesare la internare/consultaţii

  • Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
  • Dovada calităţii de asigurat :

angajaţi – adeverinţă de serviciu, din care să reiasă că unitatea angajatoare a achitat “la zi” asigurările sociale de sănătate;

şomeri – adeverinţă de somaj sau xerocopie după carnetul de şomaj;

pensionari – cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie);

copiii sub 18 ani – xerocopie după certificatul de naştere (pentru copiii sub 14 ani) sau buletinul de identitate;

elevi sau studenţi / cu vârsta cuprinsă între 18 – 26 de ani / adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ pe care o frecventează;

persoane fără venit  – chitanţa de la casa de asigurări de sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovada de coasigurat;

  • Buletin de identitate / carte de identitate.

Actele primite de pacient la externare:

  • Scrisoarea medicală/Biletul de ieşire din spital;
  • Certificatul de concediu medical, la cerere;
  • Adeverinţa medicală – pentru elevi, studenţi, etc.;
  • Reţeta gratuită / compensată;
  • Biletul de trimitere, în cazul în care pacientul externat trebuie monitorizat.

 

Durata medie a spitalizării

6.5 zile  – secţia de psihiatrie adulți

8 zile – compartiment psihiatrie pediatrică

13 zile staţionar de zi

 

 

PROGRAM

Centrala telefonică

Orele: 8.00 – 16.00

Telefon021 341 20 31/021 341 20 32

      021 341 20 33/021 341 20 34

Fax 021 341 20 35

 

 

CSM / Luni – Vineri

Orele: 7.00 – 14.00

            14.00 – 21.00

Oncologie ambulatoriu

 

Luni, miercuri, vineri

Orele: 8.00 – 15.00

 

Marţi, joi

Orele: 14.00 – 21.00

Telefon – 021 341 20 52

 

Centrul TSA

Telefon – 031 437 99 20

 

 

 

 

 

 

Reclame