Ordinul nr. 386/2004

Ministerul Sănătăţii – MS – Ordin nr. 386/2004 din 07 aprilie 2004.

Ordinul nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

În vigoare de la 22 aprilie 2004.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 356 din 22 aprilie 2004. Nu există modificări până la 02 februarie 2015.

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (3) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală nr. OB3.992/2004, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Respectarea prevederilor prezentului ordin este obligatorie pentru toţi furnizorii de servicii de sănătate din România.

Art. 3. – Direcţia generală asistenţă medicală, celelalte direcţii din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi unităţile sanitare de orice fel vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Ovidiu Brînzan

Bucureşti, 7 aprilie 2004.
Nr. 386.

Reclame